A A A

Oferta

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 STYROPAPA

 

STYROPAPA EPS 100 – PTI – PŁYTY WARSTOWE JEDNOSTRONNIE LAMINOWANE

 

ZASTOSOWANIE:

 

- izolacja termiczna dachów płaskich i lekko spadzistych (o kącie nachylenia do 20 %) - bezpośrednio pod pokrycia papowe,
- izolacja termiczna tarasów i podziemnych części budynków – pod wylewki betonowe,
- wykonanie nowych pokryć dachowych oraz renowacja starych (przy termomodernizacji obiektów),
- płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na niepalnym podłożu: betonowym lub z blachy trapezowej.

 

RODZAJE PŁYT JEDNOSTRONNIE OKLEJANYCH:

 

- Płyta warstwowa termoizolacyjna PTI laminowana jednostronnie – laminat wystaje poza kontur i tworzy zakładkę 50 mm.
Boki płyt są niefrezowane lub frezowane na zakładkę.

 

WYMIARY PŁYT:

 

- Długość:  od 1000mm do 2000mm                                                        
- Szerokość:  od 500mm do 1000mm
- Grubość płyt PTI:  od 22mm do 302mm


Na indywidualne zamówienie wykonujemy inne wymiary.

 

 

 

 

STYROPAPA EPS 100 – PTI 2 – PŁYTY WARSTWOWE DWUSTRONNIE LAMINOWANE

 

ZASTOSOWANIE:


Zastosowanie jest identyczne jak w przypadku jednostronnie laminowanych plus dodatkowo – na starym pokryciu bitumicznym oklejenie ze spodniej
strony chroni styropian przed ewentualną degradacją, spowodowaną czynnikami organicznymi znajdującymi się w starym podłożu papowym.


RODZAJE PŁYT DWUSTRONNIE OKLEJANYCH:


- Płyta warstwowa termoizolacyjna PTI 2 laminowana dwustronnie – górny laminat wystaje poza obrys płyty styropianowej tworząc na długości i szerokości zakłady 50mm, dolny laminat nie wystaje poza kontur płyty styropianowej. Boki płyt są niefrezowane lub frezowane na zakładkę.
- Płyta warstwowa termoizolacyjna PTI 2 laminowana dwustronnie – zarówno górny jak i dolny laminat wystaje poza obrys płyty styropianowej tworząc na długości i szerokości zakłady 50mm. Boki płyt są niefrezowane lub frezowane na zakładkę.


WYMIARY PŁYT:                        


- Długość: od 1000mm do 2000mm
- Szerokość: od 500mm do 1000mm
- Grubość płyt PTI2: od 24mm do 304mm


Na indywidualne zamówienie wykonujemy inne wymiary.

 

 

IZOKLINY

 

Izokliny są to trójkątne listwy laminowane papą. Wykonane są, tak jak w przypadku styropapy, z płyt styropianowych EPS100 oklejonych na przeciwprostokątnej przekroju poprzedniego izoklina papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych P/64 lub P/100/1200


ZASTOSOWANIE:


Izoklin znajduje zastosowanie w miejscach połączeń warstw pokrycia dachowego z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu. Mogą to być połączenia z kominami, attykami, nadbudowami, istniejącymi budynkami. Izoklin umożliwia przechodzenie z pionu do poziomu pod kątem 45 stopni zapewniając przyklejenie pokrycia papowego na całej powierzchni podkładu.

STANDARDOWE WYMIARY IZOKLINÓW:


- o bokach przyprostokątnych 50/50mm i długości 1000mm
- o bokach przyprostokątnych 100/100mm i długości 1000mm
– o bokach przyprostokątnych 150/150mm i długości 1000mm


Na indywidualne zamówienie wykonujemy inne wymiary.

 

 

PŁYTY SPADKOWE 

 

Płyty spadkowe wykonywane są z bloków styropianu EPS 100, dociętych pod odpowiednim kątem. Mogą one być oklejone papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych P/64/1200 lub P/100/1200 za pomocą odpowiedniego kleju poliuretanowego EKO 14. Na życzenie klienta wykonujmy także płyty nieoklejone. 
 

ZASTOSOWANIE:


Płyty spadkowe stosuje się na płaskich dachach w calu uzyskania spadku połaci dachowej. Po położeniu płyt spadkowych można zamontować styropapę i przykleić wierzchnią warstwę papy termozgrzewalnej lub układać papę wierzchnią bezpośrednio na płyty spadkowe.

 

 

 

 

STYROPIAN

 

Styropian, czyli spieniony polistyren, jest znakomitym materiałem izolacyjnym, stosowanym powszechnie w budownictwie. Jego niewątpliwą zaletą jest odporność na działanie wody, pleśni, grzybów i bakterii. Styropian jest łatwy w obróbce, gdyż nie pyli, nie powoduje uczuleń i nie wymaga stosowania środków ochrony osobistej. Nie jest w żaden sposób szkodliwy dla zdrowia, o czym świadczy dopuszczenie go do kontaktu z produktami spożywczymi. Jego znakomite właściwości termoizolacyjne oraz atrakcyjna cena sprawiają, że jest on obecnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na polskim rynku. Płyty styropianowe stosowane są do izolacji cieplnej w budownictwie, głównie do izolowania ścian zewnętrznych budynków, dachów, stropów, stropodachów, podłóg, posadzek, a także urządzeń cieplnych i chłodniczych. Ponadto są stosowane jako rdzeń izolacyjno - konstrukcyjny w budowlanych płytach warstwowych.

 

 DANE TECHNICZNE

 

 

 

STYROPIAN EPS 040 FASADA STANDARD

 

ZASTOSOWANIE:


Płyty styropianowe EPS 040 FASADA STANDARD z poliestyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, m.in.:
► izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania metodą „lekko - mokrą” (Bezspoinowe Systemy Ociepleń);
► izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną;
► izolacja wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk;
► izolacja nadproży i ościeży;
► izolacja zewnętrznych prefabrykowanych płytach warstwowych;
► izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (Bezspoinowe Systemy Ociepleń);
► izolacja dachów stromych pod konstrukcją nośną.

 

 

 

STYROPIAN EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD

 

ZASTOSOWANIE:


Płyty styropianowe EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD z poliestyrenu ekspandowanego
mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych, m.in.:
► izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (Bezspoinowe Systemy Ociepleń);
► izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną;
► izolacja podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych;
► izolacja podłóg w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
► izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego;
► izolacja dachów stromych nad, pod oraz między krokwiami;
► izolacja stropów nad przejazdami;
► rdzeń płyt warstwowych sciennych i dachowych.

 

 

 

 

PAPA

 

PAPY MODYFIKOWALNE I PÓŁMODYFIKOWALNE

 

Mieszanka bitumiczna stosowana do produkcji tych pap wykonana jest z asfaltu modyfikowanego elastomerami termoplastycznymi SBS (tzw. kauczuk termoplastyczny)oraz komponentów spełniających funkcję stabilizacji. Modyfikacja asfaltu elastomerami SBS powoduje, że papy z niego wykonywane posiadają znakomitą elastyczność oraz wytrzymałość mechaniczną co umożliwia ich stosowanie na niestabilne warstwy podłoża oraz wszędzie tam gdzie podłoża ulegają odkształceniom i drganiom. Dzięki powyższym cechom papy modyfikowane SBS są szczególnie polecane do renowacji pokryć dachowych. Papy modyfikowane SBS zachowują elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach dzięki czemu możliwe jest ich stosowanie praktycznie przez
cały rok. Modyfikacja APP polega na dodaniu do asfaltu sproszkowanego ataktycznego polipropylenu oraz komponentów stabilizujących. Produkty powstałe z asfaltu modyfikowanego APP cechują się wysoką odpornością na wpływ szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, kwaśne deszcze, zanieczyszczenie związkami zasadowymi czy też pochodnymi ropy naftowej. Kolejną zaletą pap modyfikowanych APP jest ich odporność na wysokie temperatury dzięki czemu zyskują one popularność w krajach charakteryzujących się klimatem ciepłym bądź gorącym.

 

 

PAPY OKSYDOWANE I OKSYDOWANE SPECJALNE

 

Mieszanka bitumiczna stosowana do produkcji tych pap wykonana jest z asfaltu oksydowanego (utlenionego) oraz komponentów spełniających funkcję stabilizacji. Papy oksydowane charakteryzują się przeciętną odpornością na efekty starzenia oraz wpływ czynników atmosferycznych. Brak elastycznością w niskich temperaturach powoduje, że ich stosowanie w okresie jesienno-
-zimowym staje się bardzo ograniczone. Ze względu na zastosowanie wyróżniamy papy wierzchniego krycia (inaczej nawierzchniowe) oraz papy podkładowe. Warstwę wierzchnią podkładowych pap asfaltowych stanowi najczęściej drobnoziarnisty piasek. Papy wierzchniego krycia natomiast pokryte są gruboziarnistym łupkiem mineralnym w różnych kolorach.

Łupek mineralny dzięki swym właściwościom spełnia następujące funkcje:
-chroni mieszankę bitumiczną przed promieniowaniem UV,
-obniża temperaturę papy poddanej oddziaływaniu promieni słonecznych,
-chroni papę przed uszkodzeniem w trakcie zarówno jej układania jak i innych prac,
-wzbogaca aspekt wizualny poprzez dobór odpowiednich kolorów.

Papy od strony spodniej pokryte są folią ochronną z tworzywa sztucznego, która zapobiega zlepianiu się mas bitumicznych w trakcie zarówno procesu produkcji jak również podczas składowania, transportu i układania.

 

PAPY MODYFIKOWANE

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PAPY PÓŁMODYFIKOWANE

 

 

 

PAPY OKSYDOWANE

 

 

 

 

PAPY MODYFIKOWANE SPECJALNE

 

 

 

 PAPY OKSYDOWANE SPECJALNE

 

 PAPY TRADYCYJNE

 

 

 

KOŁKI

 

ŁĄCZNIKI FASADOWE DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
ŁFN Ø 8, ŁFM Ø 8

 

PODŁOŻE:


beton zwykły, zbrojony lub niezbrojony klasy nie niższej niż C12/15 i nie wyższej niż C50/60 wg EN206-1 lub cegła ceramiczna
pełna wg EN771-1.


ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


do uderzeniowego montażu materiałów termoizolacyjnych (styropian, wełna mineralna) w technologiach dociepleniowych
jako łącznik mechaniczny.


MATERIAŁ I POKRYCIE:


polipropylen udaroodporny, trzpień rozpierający poliamid wzmocniony włóknem szklanym lub stal węglowa ocynkowana
elektrolitycznie na kolor złoty o min. grubości powłoki 15 μm, łeb trzpienia poliamid (udaroodporny).


INSTRUKCJA MONTAŻU:


● głębokość otworu montażowego powinna być większa od głębokości osadzenia łącznika o 10 mm,
● min. głębokość osadzenia łączników powinna wynosić 60 mm,
● otwory montażowe należy wiercić prostopadle do płaszczyzny podłoża poprzez mocowane płyty stosując wiertła
o dopuszczalnych odchyłkach średnic zgodnie z podanymi w aprobacie technicznej,
● otwór przed osadzeniem łącznika należy dokładnie oczyścić ze zwiercin (zastosować metodę wydmuchiwania pompką
ręczną lub kompresorem z przedłużoną dyszą),
● montaż należy rozpocząć od całkowitego osadzenia w otworze korpusu (czynności te wykonywać delikatnymi uderzeniami
młotka),
● po osadzeniu korpusu należy wprowadzić trzpień i uderzając młotkiem rozeprzeć cały łącznik,
● niedopuszczalne jest montowanie jednoczesne korpusów z trzpieniami,
● przy doborze długości korpusu należy brać pod uwagę grubość mocowanej warstwy izolacyjnej (materiał izolacyjny + zaprawa
klejowa) oraz minimalną głębokość osadzenia,
● minimalna odległość między łącznikami oraz od krawędzi podłoża powinna wynosić 100 mm,
● ilość łączników należy przyjmować zgodnie z projektem budowlanym, uwzględniając charakterystyczne obciążenie
ssania wiatru. 

 

 

 

 

ŁĄCZNIKI FASADOWE DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA
MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH - ŁFN Ø 10, ŁFM Ø 10

PODŁOŻE:


cegła ceramiczna pełna wg EN771-1, cegła kratówka wg PN-B-12011:1997, cegła dziurawka wg PN-B-12002:1997.


ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


do uderzeniowego montażu materiałów termoizolacyjnych (styropian, wełna mineralna) w technologiach dociepleniowych
jako łącznik mechaniczny.


MATERIAŁ I POKRYCIE:


polipropylen udaroodporny, trzpień rozpierający poliamid wzmocniony włóknem szklanym lub stal węglowa ocynkowana
elektrolitycznie na kolor złoty o min. grubości powłoki 15 μm, łeb trzpienia poliamid (udaroodporny).


INSTRUKCJA MONTAŻU:


● głębokość otworu montażowego powinna być większa od głębokości osadzenia łącznika o 10 mm,
● min. głębokość osadzenia łączników powinna wynosić 80 mm,
● otwory montażowe należy wiercić prostopadle do płaszczyzny podłoża poprzez mocowane płyty stosując wiertła o dopuszczalnych
odchyłkach srednic zgodnie z podanymi w aprobacie technicznej,
● otwór przed osadzeniem łącznika należy dokładnie oczyścić ze zwiercin (zastosować metodę wydmuchiwania pompką ręczną
lub kompresorem z przedłużoną dyszą),
● montaż należy rozpocząć od całkowitego osadzenia w otworze korpusu (czynności te wykonywać delikatnymi uderzeniami młotka),
● po osadzeniu korpusu należy wprowadzić trzpień i uderzając młotkiem rozeprzeć cały łącznik,
● niedopuszczalne jest montowanie jednoczesne korpusów z trzpieniami,
● przy doborze długości korpusu należy brać pod uwagę grubość mocowanej warstwy izolacyjnej (materiał izolacyjny + zaprawa
klejowa) oraz minimalną głębokość osadzenia,
● minimalna odległość między łącznikami oraz od krawędzi podłoża powinna wynosić 100 mm,
● ilość łączników należy przyjmować zgodnie z projektem budowlanym, uwzględniając charakterystyczne obciążenie ssania wiatru.

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA MEMBRAN DACHOWYCH NA MIĘKKICH MATERIAŁACH
IZOLACYJNYCH - ŁINO

 

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


jako element dociskowy w połączeniu z łącznikami typu WSR, WDB, WBSW, KDH do zamocowań miękkich materiałów
izolacyjnych. Wykorzystywany głównie przy ociepleniach połaci dachowych.


MATERIAŁ I POKRYCIE:


nylon niepalny.


INSTRUKCJA MONTAŻU:


● długość łącznika należy dobierać tak, aby zawierała się ona w przedziale
od [0,5 d ÷ (d - 15 mm)], gdzie d = grubość warstwy izolacyjnej,
● liczba łączników powinna być określona w dokumentacji projektowej,
● liczbę łączników należy dobierać uwzględniając nośności obliczeniowe
wkrętów oraz obciążenia połaci dachowej,
● odległość między pojedynczymi łącznikami w jednym rzędzie nie powinna
być większa niż 20 cm,
● odległość pomiędzy rzędami łączników nie powinna być większa niż 100
cm,
● montaż wkrętami wykonywać bezpośrednio do podłoża blaszanego w sposób
przetykowy przez element ŁINO,
● montaż do podłoża betonowego wymaga wykonania otworu montażowego
w podłożu,
● przy wykorzystaniu łączników tworzywowo-rozporowych należy w pierwszej
kolejności osadzić w otworze korpus rozporowy,
● prawidłowo zamocowany łącznik powinien ściśle dolegać do powierzchni
izolatora.

 

ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA MEMBRAN DACHOWYCH NA MIĘKKICH MATERIAŁACH IZOLACYJNYCH - ŁINOW

 

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


jako element dociskowy w połączeniu z łącznikami typu WSR, WDB, WBSW, KDH do zamocowań miękkich materiałów
izolacyjnych. Wykorzystywany głównie przy ociepleniach połaci dachowych z pokryciem membranami izolacyjnymi.


MATERIAŁ I POKRYCIE:


nylon niepalny.


INSTRUKCJA MONTAŻU:


● długość łącznika należy dobierać tak, aby zawierała się ona w przedziale
od [0,5 d ÷ (d - 15 mm)], gdzie d = grubość warstwy izolacyjnej,
● liczba łączników powinna być określona w dokumentacji projektowej,
● liczbę łączników należy dobierać uwzględniając nośności obliczeniowe
wkrętów oraz obciążenia połaci dachowej,
● odległość między pojedynczymi łącznikami w jednym rzędzie nie powinna
być większa niż 20 cm,
● odległość pomiędzy rzędami łączników nie powinna być większa niż 100
cm,
● montaż wkrętami wykonywać bezpośrednio do podłoża blaszanego
w sposób przetykowy przez element ŁINOW,
● montaż do podłoża betonowego wymaga wykonania otworu montażowego
w podłożu,
● przy wykorzystaniu łączników tworzywowo-rozporowych należy w pierwszej
kolejności osadzić w otworze korpus rozporowy,
● prawidłowo zamocowany łącznik powinien ściśle dolegać do powierzchni
izolatora.

 

WKRĘT DO BLACH - WDB

 

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


do mocowania elementów dociskowych do podłoży drewnianych.


MATERIAŁ I POKRYCIE:


stal niskoweglowa pokryta warstwą ocynku grubości min 20 μm lub powłoką
ceramiczną gr. 20 μm. 

 

 

WKRĘT SAMOWIERCĄCY - WSR

 

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


do mocowania elementów do podłoży stalowych.


MATERIAŁ I POKRYCIE:


stal niskowęglowa pokryta powłoką ceramiczną grubości min 10 μm lub ocynkiem grubości
min. 20 μm.

 

 

 

WKRĘT DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z ŁBEM STOŻKOWYM WALCOWYM - WBSW

 

PODŁOŻE:


beton zbrojony i niezbrojony, cegła pełna, kamień naturalny, beton komórkowy.           
 

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


jako łącznik .kotwiący w połączeniu z elementami dociskowymi typu: ŁINO, ŁINOW oraz jako
łącznik do mocowania elementów drewnianych, stalowych do podłoży budowlanych jw.

MATERIAŁ I POKRYCIE:


stal niskowęglowa pokryta powłoką ceramiczną grubości min 10 μm lub ocynkiem grubości
min. 20 μm.

 

 

WKRĘTY HARTOWANE DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH Z ŁBEM STOŻKOWYM - KDH, KMH.

 

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE:


do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.


MATERIAŁ I POKRYCIE:


stal niskowęglowa pokryta warstwą cynku grubości min. 8 μm w kolorze żółtym lub białym. 

 

 

KLEJE

 

KLEJ DO STYROPIANU TYTAN EOS

 

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, zarówno nowych, jak i poddawanych termorenowacji metodą lekką-mokrą w systemach ociepleń TYTAN EOS. Dzięki użyciu kleju praca jest 7x łatwiejsza i 5x szybsza, a siła klejenia 3x mocniejsza. Podwyższona wydajność sprawia, że jedna puszka wystarcza na powierzchnię ok. 8 m2 przy temperaturze +20oC i szczelinie między ścianą a styropianem nie większej niż 5 mm. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż płyt styropianowych jest dużo łatwiejszy.
Zastosowanie kleju znacznie przyśpiesza wykonywanie prac ociepleniowych: już po 2 h płyty styropianowe można szlifować i kołkować. Produkt posiada doskonałą przyczepność do betonu, podłoży mineralnych, do styropianu, a także do metali i drewna. Charakteryzuje się wysokimi parametrami termoizolacyjności i dźwiękochłonności.


ZALETY:


• łatwy i wygodny w nakładaniu
• kołkowanie już po 2 h
• zastosowanie w szerokim zakresie temperatur
• doskonała przyczepność do podłoży mineralnych i do styropianu
• doskonała termoizolacyjność


ZASTOSOWANIA:


Klejenie płyt styropianowych w systemach ociepleń TYTAN EOS, klejenie kasetonów styropianowych, parapetów, uzupełnianie
szczelin dylatacyjnych w izolacji termicznej, klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp.
Klej poliuretanowy TYTAN EOS wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: mury
z cegły, pustaki, beton, tynki, a także drewno, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Posiada również dobrą przyczepność do różnego typu membran bitumicznych stosowanych w izolacjach.


W swojej ofercie posiadamy również kompletne systemy ociepleń firmy TYTAN PROFESIONAL.

 

ABIZOL KL DM LEPIK NA ZIMNO DO KLEJENIA PAPY

 

Lepik bitumiczny do stosowania na zimno, przeznaczony do klejenia papy i wykonywania lekkich izolacji wodochronnych. Tworzy powłoki silnie związane z podłożem, odporne na działanie wody, słabych kwasów, zasad i agresywnych związków zawartych w ziemi.


ZALETY:


• działa na lekko wilgotnych podłożach
• silnie wiąże z podłożem
• odporny na słabe kwasy i zasady oraz agresywne związki zawarte w gruncie


ZASTOSOWANIA:


• przyklejanie pap asfaltowych
• warstwowe klejenie papy
• wykonywanie hydroizolacji bezspoinowych 

 

 

ABIZOL ST DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH I HYDROIZOLACJI

 

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do przyklejania płyt styropianowych oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Idealnie nadaje się do stosowania na podłożach o skomplikowanych kształtach i dowolnych spadkach – dzięki własnościom tiksotropowym powłoka nie spływa nawet z pionowych powierzchni. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży.


ZALETY:


• powłoki niezwykle elastoplastyczne - niwelują pęknięcia podłoża do 5 mm
• nie spływa nawet z pionowych powierzchni
• daje powłokę silnie związaną z podłożem
• nie zawiera rozpuszczalników
• nie uszkadza styropianu


ZASTOSOWANIA:


• przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych
• wykonywanie powłok lekkich, średnich i ciężkich przeciwwodnych
• hydroizolacja stropów na gruncie w piwnicach, garażach itp.
• hydroizolacja podposadzkowa tarasów, balkonów 

 

 

DACHOLEUM MASA ASFALTOWA DO RENOWACJI DACHÓW 

 

Masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic, przeznaczona do renowacji pokryć papowych oraz wykonywania hydroizolacji typu lekkiego i średniego, do stosowania na zimno. DACHOLEUM głęboko wnika w papę ponownie ją uelastyczniając. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży.


ZALETY:


• uelastycznia papę
• silnie wiąże z podłożem
• elastyczna powłoka niweluje ruchy podłoża i mikropęknięcia
• do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie


ZASTOSOWANIA:


• renowacja i konserwacja pokryć dachowych z papy
• samodzielne powłoki hydroizolacyjne bezpapowe i na podkładzie z papy
• laminaty zbrojone włóknem szklanym
• wierzchnie właściwe izolacje przeciwwodne podziemnych części budowli oraz zbiorników wody przemysłowej

 

 

DISPROBIT DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA DO KONSERWACJI DACHÓW I HYDROIZOLACJI

 

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Dzięki własnościom tiksotropowym powłoka nie spływa z.pionowych powierzchni, nawet w wysokich temperaturach. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży.


ZALETY:


• nie spływa z pionowych powierzchni
• nie zawiera rozpuszczalników
• nie uszkadza styropianu
• do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie


ZASTOSOWANIA:


• renowacja i konserwacja pokryć dachowych
• wykonywanie bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, włókniny, tkaniny technicznej itp.
• gruntowanie podłoża po rozcieńczeniu wodą w.stosunku 1:2
• zabezpieczenia przeciwwilgociowe podziemnych części budowli
• wykonywanie podposadzkowych izolacji piwnic, garaży, tarasów i balkonów

 

 

 

 

STYRO-PAPEX
DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ!!!